ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փողոցների ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

19.05.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/133՝ Երևանի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փողոցների ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ