ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող հուշարձանների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

10.07.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/140 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող հուշարձանների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ