ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սպասարկում և շահագործում

19.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/15 Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սպասարկման և շահագործման ծառայություններ ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ