ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

04.05.2020

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/164 ծածկագրով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ