ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի սալապատ տարածքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

22.05.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/176՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի սալապատ տարածքների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր