ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում

21.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/18 ծածկագրով   սպորտային միջոցառումների կազմակերպման  ծառայությունների ձեռքբերման հրավերները:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ