ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

21.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/19  ծածկագրով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ