ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ինը վարչական շրջանների կարիքների համար դեռատիզացիոն ծառայությունների ձեռքբերում

02.12.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20 Երևանի քաղաքապետարանի թվով 9 վարչական շրջանների կարիքների համար դեռատիզացիոն ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ