ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերում

30.06.2020

Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/222

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ