ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տրանսպորտի վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերում

08.01.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/29 ծածկագրով տրանսպորտի վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ