ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի չափագրման (հաշվառման) ծառայություններ

04.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Երևան համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի չափագրման (հաշվառման) ծառայությունների ձեռքբերման հրավերները:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ