ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման ծառայություններ

24.01.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/44 Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ