ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող շենքերի, շինությունների չափագրում (հաշվառուման)

07.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/5 Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող շենքերի, շինությունների չափագրման (հաշվառման) ծառայությունների հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ