ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ԱՀԿ մասնագետի ձեռքբերում

05.11.2019

ԱՀԿ մասնագետի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ