ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերում

18.02.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/62 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ