ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սպասարկամն և շահագործման ծառայություններ

05.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/7 Նոր Նորք վարչական շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սպասարկամն և շահագործման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ