ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հնոցապանի ծառայությունների ձեռքբերում

13.11.2019

«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/8» ծածկագրով հնոցապանի ծառայությունների ձեռքբերման հրավերները:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ