ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար փաստաթղթերի կարման և կազմապատման ծառայություններ

05.05.2021

Երևանի  Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար փաստաթղթերի կարման և կազմապատման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/134 մրցույթի հղումը: