ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

25.06.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/151 ծածկագրով հայտարարված սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: