ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Շենգավիթ վարչական շրջանի Քաղաքացիության կացության ակտերի գրանցման ծառայության փաստաթղթերի արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերում

09.07.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/152 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Շենգավիթ վարչական շրջանի Քաղաքացիության կացության ակտերի գրանցման ծառայության փաստաթղթերի արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ