ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տրանսպորտային ծառայության մատուցում

06.07.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/154  ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրանսպորտային ծառայության մատուցման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ