ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գրքերի կարման և կազմման ծառայություն

01.07.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/155 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրքերի կարման և կազմման ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ