ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության եզրակացություն

14.07.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/156  ծածկագրով Մալաթիա-Սեբաստիա  վարչական շրջանի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ