ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի կարիքների համար գրասենյակային գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում

12.07.2021

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի կարիքների համար գրասենյակային գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/159:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ