ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի համար աղբամանների տեղափոխման ծառայությունների ձեռքբերում

20.07.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/164 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի համար աղբամանների տեղափոխման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ