ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված ծառայությունների ձեռքբերում

22.07.2021

Հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/165 մրցույթի հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ