ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի մարդատար վերելակի փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

10.09.2021

Երևանի քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի մարդատար վերելակի փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/173:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: