ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն

17.09.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայության ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/175 մրցույթի հղումը

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ