ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի գրասենյակային գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

05.10.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/180 Երևանի քաղաքապետարանի կարքիների համար Կենտրոն վարչական շրջանի գրասենյակային գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ