ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար`սոցիալական հոլովակների պատրաստման ծառայության ձեռքբերում

22.10.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/182 ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար`սոցիալական հոլովակների պատրաստման ծառայության ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: