ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեղեկատվական սպասարկման /տեղեկությունների հրապարակման/ ծառայություններ

24.11.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/5 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  տեղեկատվական սպասարկման (տեղեկությունների հրապարակման) ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ