ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրում

26.02.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/76  ծածկագրով  Նոր Նորք վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ