ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

12 վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

23.02.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/84 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների, որը հասանելի է հետևյալ հղումով