ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

RFID և շտրիխ կոդ կարդացող սարքի, RFID ինքնակպչուն պիտակների ձեռքբերման, ինչպես նաև RFID և շտրիխ կոդ կարդացող սարքերի միջոցով հիմնական միջոցների գույքագրման համակարգի ծրագրային սպասարկման ծառայություններ

28.09.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/101 ծածկագրով կազմակերպված RFID և շտրիխ կոդ կարդացող սարքի, RFID ինքնակպչուն պիտակների ձեռքբերման, ինչպես նաև RFID և շտրիխ կոդ կարդացող սարքերի միջոցով հիմնական միջոցների գույքագրման համակարգի ծրագրային սպասարկման ծառայությունների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։