ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող թվով 28 լուսացուցային համակարգերի սպասարկման և վթարավերականգնողական ծառայություններ

22.12.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/29 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան համայնքի կողմից տեղադրված «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող թվով 28 լուսացուցային համակարգերի սպասարկման և վթարավերականգնողական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ