ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սարքեր, սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում

12.01.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/31 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սարքեր, սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: