ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների, հողամասերի չափագրման (հաշվառման), Երևան համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շարժական և անշարժ) շուկայական գնահատման և հաշվետվությունների տրամադրման ծառայություններ

17.01.2022

Երևան համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների, հողամասերի չափագրման (հաշվառման), Երևան համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շարժական և անշարժ) շուկայական գնահատման և հաշվետվությունների տրամադրման ծառայություններ՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/37: