ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հնոցապանի ծառայությունների ձեռքբերում

22.10.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/7 ծածկագրով հնոցապանի ծառայությունների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ