ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կվադրոկոպտերի (ԱԹՍ) նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում

25.05.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/71՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կվադրոկոպտերի (ԱԹՍ) նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարույթուն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ