ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի ներկայացված պատվիրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն և եզրակացության տրամադրում

24.06.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/78 ծածկագրով Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի ներկայացված պատվիրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում: