ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրակտորների ձեռքբերում

27.09.2019

ԵՔ-ՀԲՄԱՊՁԲ-19/2 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրակտորների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ