ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ ճանապարհային տեխնիկայի ձեռքբերում

29.10.2019

Երևանի քաղաքապետարանի  կարիքների համար ԵՔ-ՀԲՄԱՊՁԲ-19/3  ծածկագրով  բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ ճանապարհային տեխնիկայի  ձեռքբերում:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այսռեղ