ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի Տիգրան Մեծի 40 հասցում ջրագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

27.09.2022

ԵՔ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/40 ծածկագրով Կենտրոն վարչական շրջանի Տիգրան Մեծի 40 հասցում ջրագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը: