ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքում ճանապարհային գծանշումների իրականացման և պահպանապատերի վերանորոգման ծառայությունների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

18.05.2022

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/25՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքում ճանապարհային գծանշումների իրականացման և պահպանապատերի վերանորոգման ծառայությունների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարույթուն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք  այստեղ