ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի թեքահարթակների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

20.05.2022

ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/30 ծածկագրով Նոր Նորք վարչական շրջանի թեքահարթակների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր