ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի մանկապարտեզներում հակահրդեհային համակարգերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

25.07.2019

ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/4 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի մանկապարտեզներում հակահրդեհային համակարգերի տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավերԳնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ