ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

06.08.2019

ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/6 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ