ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթդթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

06.08.2020

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթդթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/17 մրցույթի հղումը: