ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգումն

26.02.2021

Ք-ԲՄԱՇՁԲ-21/49 Երևանի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ