ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի ավագանու որոշում

14.09.2017

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ


12 սեպտեմբերի 2017թ. N 21-Ա

 

ՈՐՈՇՈՒՄ
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԿԱՆԱՉ ՔԱՂԱՔ»
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի N01/38-18345 գրությունը և ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 12-րդ և 14-րդ կետերով, ինչպես նաև «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետով ՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝
1. Հաստատել «Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիրը»՝ համաձայն հավելվածի։

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                  Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ


2017թ. սեպտեմբերի 12
Երևան